Über uns>Delegationen andere Organsiationen

Delegierte der SGAIM in anderen Organisationen

Ärztekammer Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH)

Mitglieder

Prof. Dr. med. Drahomir Aujesky

Dr. med. Regula Capaul

Prof. Dr. med. Guessous Idris

Dr. med. Knoblauch Christoph

Dr. med. Philippe Luchsinger (Vertretung mfe)

Dr. med. Romeo Providoli

Dr. med. Donato Tronnolone
Dr. med. Franziska Zogg


Ersatzmitglieder

Dr. med. Pierre Yves Rodondi

Prof. Dr. med. Jörg Leuppi

Delegiertenversammlung Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH)

Mitglieder

Dr. med. Regula Capaul

Prof. Dr. med. Jean-Michel Gaspoz 

 

Ersatzmitglieder

Dr. med. Franziska Zogg

Delegiertenversammlung Haus- und Kinderärzte Schweiz (mfe)

Mitglieder

Dr. med. Regula Capaul

Dr. med. Giuseppe Mossi

Dr. med. Romeo Providoli

Dr. med. Monika Reber Feissli

Dr. med. Sarah Singer

Dr. med. Donato Tronnolone

Dr. med. Franziska Zogg

Vertretung im Stiftungsrat des Kollegiums für Hausarztmedizin (KHM)

Mitglieder

Dr. med. Romeo Providoli

Dr. med. Donato Tronnolone

Dr. med. Franziska Zogg